Szukasz „skutki mykotoksyn u roślin”

Mykotoksyny w kukurydzy

Zapewnienie odpowiedniej jakości żywności to podstawa w sektorze bezpieczeństwa żywności. Istotnym problemem w skali całego globu, jak również Polski jest skażenie produktów mykotoksynami. Blisko ¼ zboża światowej produkcji jest zanieczyszczona mykotoksynami. W naszej strefie klimatycznej największą tendencją do akumulowania mykotoksyn charakteryzuje się kukurydza.

Czytaj dalej