Kukurydza ES Yakari

Dystrybutor odmiany: Grupa Chemirol

FAO: 220

Mocne strony:

 • szybciej osiągające dojrzałość technologiczną ziarno daje możliwość siewu zbóż ozimych w odpowiednim terminie agrotechnicznym
 • genetyka Tropical Dent zapewnia niższą wilgotność ziarna po zbiorze i szybsze jego dosychanie w suszarni, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie rentowności produkcji
 • nisko osadzona kolba zmniejsza ryzyko strat powstających w trakcie zbioru
 • silny i stabilny stay green
 • znakomita tolerancja roślin na choroby daje możliwość uzyskania wysokiej jakości ziarno
 • odmiana wyróżnia się bardzo dobrym wigorem początkowym na tle innych odmian o ziarnie typu dent
 • kukurydza odznaczająca się znakomitą zdrowotnością, dzięki podwyższonej odporności na porażenie przez patogeniczne grzyby z rodzaju Fusarium
Zapytaj o odmianę

Zostaw kontakt – oddzwonimy

Chcesz otrzymać ofertę na nasiona kukurydzy dopasowane do Twoich potrzeb? Zostaw kontakt, a przedstawiciel Grupy Chemirol skontaktuje się z Tobą i przedstawi najlepsze rozwiązanie.

Zobacz jak przetwarzamy Twoje dane – klauzula informacyjna
* – pola obowiązkowe

Przeznaczenie:
ziarno bioetanol
Mieszaniec:

pojedynczy

Rośliny:

średniowysokie

Hodowca:

Lidea

Rejestracja:

Polska, 2019 r.

Zalecana obsada roślin przy siewie [szt./ha] ziarno
Stanowiska słabsze 80 000
Stanowiska dobre 85 000
Wigor początkowy
Słaby Średni Silny
                   
 
Odporność na wyleganie
Niska Średnia Wysoka
                   
 
Ekspozycja cechy stay green
Słaba Średnia Silna
                   
 
Wymagania glebowe
Niskie Średnie Wysokie
                   
 
Tempo oddawania wody z ziarna podczas dojrzewania roślin
Wolne Średnie Szybkie
                   
 
Typ kolby:

flex

Liczba rzędów:

14-16

Typ ziarna:

dent

Pytania i odpowiedzi

Zalety odmiany kukurydzy ES Yakari

Odmiana kukurydzy ES Yakari cechuje się bardzo dobrym wigorem początkowym, co przekłada się na wysoką tolerancję na okresowe niedobory wody. Mocny efekt stay-green pomaga w osiąganiu wysokich plonów, a wysoka zdrowotność zapewnia odpowiednią jego jakość. ES Yakari jest odmianą bardzo wczesną, co pozwala na terminowy siew zbóż ozimych w uprawie następczej.

Jakie cechy jakościowe wykazuje kukurydza ES Yakari?

Kukurydza odmiany ES Yakari to mieszaniec pojedynczy z ziarnem typu Dent. Średnia liczba rzędów w kolbie to 14,9 ze średnią liczbą ziaren na rząd 26,7. Zalecany kierunek użytkowania to ziarno lub bioetanol. Ważną cechą kukurydzy ES Yakari jest niska wilgotność ziarna w czasie zbioru. Pozwala to na obniżenie kosztów dosuszania.

Jaki jest termin wysiewu i norma kukurydzy ES Yakari?

Termin siewu kukurydzy ES Yakari jest zgodny z ogólnymi zaleceniami dla odmian kukurydzy typu dent. Optymalny termin siewu najlepiej wyznaczyć na podstawie temperatury gleby na głębokości siewu, która nie powinna być niższa niż 9°C. Jedak najlepsze warunki do wschodów będą od 12°C.

Gęstość siewu kukurydzy ES Yakari zależy od stanowiska, jakim dysponujemy. Zalecana obsada na:

 • słabe stanowiska: 70 000,
 • średnie stanowiska: 80 000,
 • dobre stanowiska: 85 000.

Pamiętajmy, że kukurydza źle znosi konkurencję o wodę, składniki pokarmowe i światło słoneczne. Dotyczy to w równym stopniu konkurencji ze strony chwastów jak i tej wynikającej ze zbyt gęstej obsady. Dlatego dostosowujmy gęstość wysiewu kukurydzy do realnych możliwości stanowiska.

Odporność kukurydzy ES Yakari na choroby

Profil zdrowotnościowy odmiany kukurydzy ES Yakari pomaga w osiąganiu wysokich plonów  świetnej jakości. Rośliny tej odmiany mają podwyższoną odporność na patogeny chorobotwórcze z rodziny Fusarium oraz na głownię kukurydzy.

Kukurydza ES Yakari – na jakie gleby?

Kukurydza odmiany ES Yakari doskonale adaptuje się do gleb o niskim potencjale plonowania, dobrze sprawdza się również na glebach o średnim i wysokim potencjale plonowania.

Jak plonuje kukurydza ES Yakari?

Plonowanie kukurydzy ES Yakari wyróżnia ją na tle odmian wczesnych. Doskonałe wyniki plonowania ES Yakari są wypadkową takich cech jak bardzo doby wigor początkowy, silny efekt stay-green czy odporność na choroby. Nie bez znaczenia jest wysoka tolerancja na niedostatki wody w okresie wegetacji.

Opinie o kukurydzy ES Yakari

Odmiana kukurydzy ES Yakari pochodzi z renomowanej hodowli i od lat w praktyce potwierdza najwyższą jakość. Opinie plantatorów kukurydzy poparte są wynikami doświadczeń porejestrowych. Kukurydza ES Yakari oferuje ponadprzeciętną zdolność plonowania w tej grupie wczesności.

Kukurydza ES Yakari – jakość potwierdzona badaniami

Wysoki potencjał plonowania kukurydzy ES Yakari potwierdzają zarówno rezultaty osiągane przez plantatorów jak i wyniki doświadczeń porejestrowych COBORU. Zgodnie z ich wynikiem, plonowanie odmiany ES Yakari wyniosło:

 • 119,1 dt/ha w 2020 r. (103% wzorca)
 • 112,2 dt/ha w 2019 r. (105% wzorca)
 • 119,3 dt/ha w 2018 r. (103% wzorca)

Gdzie kupić i cena kukurydzy ES Yakari?

Kukurydza ES Yakari dostępna jest w ofercie grupy Chemirol. Sprzedażą na terenie całego kraju zajmują się wykwalifikowani doradcy mobilni i punkty handlowe. Aby dowiedzieć się, jaka jest cena nasion kukurydzy ES Yakari skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów PUH Chemirol lub wypełnij formularz.