2023-12-18

Zaktualizowany 2024-03-21

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

O tym, jak powinien być przeprowadzony zbiór kukurydzy na kiszonkę oraz o sposobach na prawidłowe przygotowanie tej paszy rozmawiali Manager ds. Nasion i Agronomii Daniel Woźniak i Dawid Wołowicz Kierownik ds. Produktu w dziale pasz. Sprawdź, jakie są zalecenia naszych ekspertów.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę technologia i termin

Zawartość suchej masy kukurydzy do zbioru na kiszonkę powinna wynosić od 30 do 35%. Taka wartość pozwala na prawidłowy przebieg procesu zakiszania. Zbyt wysoka zawartość suchej masy sprawia, że trudniej ubić pryzmę i uzyskać warunki beztlenowe.

Ważna jest także wysokość cięcia kukurydzy. Nie powinniśmy jej kosić niżej niż 20 cm, gdyż wtedy surowiec do przygotowania kiszonki będzie zanieczyszczony ziemią. To negatywnie wpłynęłoby na proces zakiszania. Warto pamiętać, że ryzyko zanieczyszczenia istnieje także w czasie ubijania pryzmy. Dlatego czynności te należy wykonywać w sposób pozwalający uniknąć nawiezienia ziemi na kołach maszyn.

Kiedy kosimy kukurydzę na kiszonkę?

Zbiór kukurydzy w odpowiednim terminie warunkuje uzyskanie dobrej kiszonki z kukurydzy. Nieprawidłowe określenie terminu zbioru może skutkować szeregiem niekorzystnych następstw. 

Aby zachować równowagę między zawartością skrobi a strawnością kiszonki, kukurydzę należy kosić, gdy zawartość suchej masy wynosi 30–35%. Dobrym wskaźnikiem jest linia mleczna, która powinna znajdować się na wysokości 2/3 ziarniaka, podczas gdy skrobia szklista nie przekracza połowy wysokości.

Zbyt wczesny zbiór kukurydzy

Zbyt wczesny termin zbioru kukurydzy sprawi, że masa będzie mieć niższą zawartość skrobi oraz będzie zbyt mokra, co przekłada się na efektywność zakiszania.

Zbyt późny zbiór kukurydzy na kiszonkę

Zbyt późno skoszona kukurydza, mimo wyższej zawartości skrobi, ma również niższą strawność. Ugniatanie zbyt suchej sieczki jest bardzo ciężkie, a nie usunięcie z niej tlenu może skutkować grzaniem i psuciem w trakcie procesu fermentacji.

Parametry dobrej kiszonki z kukurydzy

Dobra kiszonka z kukurydzy powinna zawierać 30–35% suchej masy oraz minimum 30% skrobi i 20% włókna surowego w suchej masie. Kwaśne włókno detergentowe (ADF) nie powinno przekraczać 25% w suchej masie, natomiast neutralne włókno detergentowe (NDF) – 45%.

Jak zrobić dobrą kiszonkę z kukurydzy?

Jakość kiszonki z kukurydzy zależy głównie od udziału kolby w zielonej masie rośliny oraz jej zbioru w odpowiedniej fazie rozwoju, co wpływa na wartość energetyczną kiszonki.

Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy jest kluczowy dla uzyskania dobrej kiszonki. Odmiana powinna mieć silną cechę stay-green, która wydłuża czas zieloności, co przekłada się na lepszą jakość kiszonki. Odpowiednie stanowisko oraz norma wysiewu jest równie istotna dla uzyskania zadowalającego plonu.

Zbiór w odpowiednim terminie oraz dobre ubicie sieczki zapewniają odpowiednie warunki do rozwoju bakterii kwasu mlekowego. Należy także pamiętać o zabezpieczeniu pryzmy folią, co zapewnia idealne warunki do konserwacji kiszonki na długi okres czasu. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie zakiszacza.

Wspomaganie zakiszania kukurydzyzbiór kukurydzy na kiszonkę

Dla uzyskania paszy o wysokiej jakości kluczowy jest zbiór kukurydzy na kiszonkę, a konkretnie termin i technologia zbioru kukurydzy oraz sposób przygotowania pryzmy. Jednak proces zakiszania można wspomóc stosując inokulant Biosilac Żółty. Ten bakteryjny zakiszacz zwiększa stabilność tlenową kiszonki, hamuje rozwój pleśni i drożdży oraz przyspiesza zakiszanie. Ponadto poprawia wartość pokarmową kiszonki i podnosi jej smakowitość. Przekłada się to na efektywność żywienia i wyniki gospodarstwa.

Jak aplikować zakiszacz?

Zakiszacz można aplikować kukurydzę na kilka sposobów. Jednak najlepsze rezultaty daje nanoszenie zakiszacza aplikatorem umieszczonym na sieczkarni. Metoda ta pozwala najbardziej równomiernie rozprowadzić preparat na zakiszanym materiale.

Ważny jest też sposób przygotowania cieczy roboczej. Kluczowe są tu parametry wody. Nie może ona zawierać chloru. Dlatego świetnie sprawdzają się własne ujęcia wody. Możemy też wykorzystać wodę z wodociągu, jednak musimy ją wlać do odpowiednio dużego pojemnika i zostawić przynajmniej na kilka godzin.

Więcej szczegółów dotyczących samego zbioru kukurydzy na kiszonkę jak i procesu jej przygotowania znajdziesz w naszym filmie.