2023-12-18

Zaktualizowany 2024-01-24

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

O tym, jak powinien być przeprowadzony zbiór kukurydzy na kiszonkę oraz o sposobach na prawidłowe przygotowanie tej paszy rozmawiali Manager ds. Nasion i Agronomii Daniel Woźniak i Dawid Wołowicz Kierownik ds. Produktu w dziale pasz. Sprawdź, jakie są zalecenia naszych ekspertów.

Zbiór kukurydzy na kiszonkę technologia i termin

Zawartość suchej masy kukurydzy do zbioru na kiszonkę powinna wynosić od 30 do 35%. Taka wartość pozwala na prawidłowy przebieg procesu zakiszania. Zbyt wysoka zawartość suchej masy sprawia, że trudniej ubić pryzmę i uzyskać warunki beztlenowe.

Ważna jest także wysokość cięcia kukurydzy. Nie powinniśmy jej kosić niżej niż 20 cm, gdyż wtedy surowiec do przygotowania kiszonki będzie zanieczyszczony ziemią. To negatywnie wpłynęłoby na proces zakiszania. Warto pamiętać, że ryzyko zanieczyszczenia istnieje także w czasie ubijania pryzmy. Dlatego czynności te należy wykonywać w sposób pozwalający uniknąć nawiezienia ziemi na kołach maszyn.

Wspomaganie zakiszania kukurydzyzbiór kukurydzy na kiszonkę

Dla uzyskania paszy o wysokiej jakości kluczowy jest zbiór kukurydzy na kiszonkę, a konkretnie termin i technologia zbioru kukurydzy oraz sposób przygotowania pryzmy. Jednak proces zakiszania można wspomóc stosując inokulant Biosilac Żółty. Ten bakteryjny zakiszacz zwiększa stabilność tlenową kiszonki, hamuje rozwój pleśni i drożdży oraz przyspiesza zakiszanie. Ponadto poprawia wartość pokarmową kiszonki i podnosi jej smakowitość. Przekłada się to na efektywność żywienia i wyniki gospodarstwa.

Jak aplikować zakiszacz?

Zakiszacz można aplikować kukurydzę na kilka sposobów. Jednak najlepsze rezultaty daje nanoszenie zakiszacza aplikatorem umieszczonym na sieczkarni. Metoda ta pozwala najbardziej równomiernie rozprowadzić preparat na zakiszanym materiale.

Ważny jest też sposób przygotowania cieczy roboczej. Kluczowe są tu parametry wody. Nie może ona zawierać chloru. Dlatego świetnie sprawdzają się własne ujęcia wody. Możemy też wykorzystać wodę z wodociągu, jednak musimy ją wlać do odpowiednio dużego pojemnika i zostawić przynajmniej na kilka godzin.

Więcej szczegółów dotyczących samego zbioru kukurydzy na kiszonkę jak i procesu jej przygotowania znajdziesz w naszym filmie.