2023-12-15

Zaktualizowany 2024-03-21

Jakie mikroelementy na kukurydzę?

Nawożenie dolistne kukurydzy daje doskonałe rezultaty. Ważne jest jednak by odpowiednio dobrać mikroelementy na kukurydzę i termin zabiegu, a właściwie zabiegów. Nasi eksperci Wojciech Osiński Manager ds. Nasion i Agronomii i Krzysztof Kochański Manager ds. Nawożenia i Nowych Produktów podpowiadają jakie mikroelementy na kukurydzę powinniśmy podać i na co jeszcze zwrócić uwagę planując nawożenie.

Mikroelementy na kukurydzę – które są kluczowe?

Wymagania glebowe kukurydzy są umiarkowane, jednak jej potrzeby nawozowe są znaczące, a ich zaspokojenie decyduje o wysokości plonu. Dlatego powinniśmy zaplanować je kompleksowo, tak aby poszczególne składowe strategii nawożenia wzajemnie się uzupełniały. To klucz do maksymalizowania efektywności odżywiania roślin. 

Jedna z tych składowych jest nawożenie dolistne często utożsamiane z aplikowaniem mikroelementów na kukurydzę. Kluczowe dla kukurydzy są:

  • cynk, 
  • bor,
  • mangan,
  • molibden,
  • żelazo.

Od ich dostępności zależy MTZ, ale także efektywność przemian azotowych. Więc rola mikroelementów w budowaniu plonu jest trudna do przecenienia. W praktyce odpowiednio zaplanowane nawożenie kukurydzy mikroelementami pozwala na redukcję dawek azotu bez strat w wysokości plonu.

Kiedy stosować cynk w kukurydzy?

Cynk w kukurydzy uczestniczy w procesach metabolicznych, enzymatycznych oraz syntezie białek. Zwiększa również odporność roślin na suszę i choroby, jednocześnie poprawiając efektywność nawożenia azotem. Stosuje się go we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy – w fazie 4–6 liści.

Niedobory cynku w kukurydzy – objawy

Pierwsze oznaki niedoboru cynku w kukurydzy objawiają się w postaci przebarwień po obu stronach nerwu środkowego liści. Mają one kolor jasnozielony lub żółty. Biegną od nasady, ale nie osiągają wierzchołka.

Skutki niedoboru cynku

Długotrwały brak cynku w kukurydzy skutkuje skróceniem długości międzywęźli i karłowaceniem rośliny. Termin wyrzucania wiech i kwitnienie ulega opóźnieniu, a nasiona mają biało-szare zabarwienie.

Zapobieganie niedoborom cynku

Aby zapobiegać niedoborom cynku, należy go dostarczać we wczesnych fazach rozwoju, ponieważ już w fazie 4–6 liści kukurydza intensywnie pobiera składniki pokarmowe, tworząc biomasę. W przypadku późniejszego nawożenia należy zastosować cynk dolistnie w kukurydzy.

Kiedy stosować bor w kukurydzy?

Bor w kukurydzy pełni istotną rolę w zapylaniu i wypełnianiu kolb ziarnem. Dodatkowo poprawia sztywność łodyg i struktury komórek, oddziałując na wiązanie wapnia w ścianach komórkowych. Należy go dostarczać w fazie 5–6 liści.

Objawy niedoboru boru

Brak boru w kukurydzy objawia się wystąpieniem żółtych lub białych plam a przy znacznych niedoborach “tłuste”, brązowe smugi.

Skutki niedoboru boru

Niedobór boru w kukurydzy może spowodować zatrzymanie wzrostu roślin.

Zapobieganie niedoborom boru

Zapobieganie niedoborom boru polega na dolistnym dokarmianiu w okresie powstawania zawiązków kolby, czyli w fazie 5–6 liści, kiedy to kukurydza ma największe zapotrzebowanie.

Zapotrzebowanie kukurydzy na miedź, mangan, żelazo

Mangan jest odpowiedzialny za rozwój systemu korzeniowego kukurydzy, proces fotosyntezy, wzrost rośliny oraz budowanie odporności na choroby. Żelazo zwiększa efektywność pobierania azotu, wpływa na produkcję i żywotność pyłku, a także warunkuje prawidłowy przebieg procesu fotosyntezy. Miedź natomiast wpływa korzystnie na wzrost i rozwój roślin. Kukurydza potrzebuje około 35–40 g manganu, 10–14 g miedzi i 200–250 g żelaza do wytworzenia 1 t plonu ziarna.

Objawy niedoboru miedzi

Niedobór miedzi w kukurydzy objawia się zmianą koloru liści na żółtozielony oraz żółtymi przebarwieniami między nerwami.

Objawy niedoboru manganu

Objawy niedoboru manganu są prawie niewidoczne. Najczęściej można zauważyć wiotczenie liści i jaśniejsze zabarwienie, a w cięższych przypadkach również chlorozy.

Objawy niedoboru żelaza

Niedobór żelaza w kukurydzy można rozpoznać po chlorozach i smugach między nerwami, głównie na młodszych liściach, a w zaawansowanych przypadkach występuje również  martwica krawędzi i czubków liści.

Zapobieganie niedoborom miedzi, manganu i żelaza

Aby zapobiec niedoborom miedzi, manganu i żelaza w kukurydzy, istotne jest odpowiednie nawożenie gleby. Regularna analiza gleby pozwala monitorować zawartość tych składników i dostosować nawożenie do potrzeb roślin. Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniego pH gleby, ponieważ wpływa ono na dostępność składników odżywczych dla roślin.

Kiedy stosować mikroelementy w kukurydzy?

Pierwszy termin, w którym powinniśmy podać mikroelementy na kukurydzę to faza 5. liścia. Moment ten ma bardzo duże znaczenie, gdyż w tym czasie zaczyna się kształtować kolba, więc potrzeby rośliny są duże, a system korzeniowy jeszcze jest słaby. Dlatego odżywianie dolistne jest tu rozwiązaniem optymalnym.

mikroelementy na kukurydzę

Plantatorzy kukurydzy często rezygnują z oprysku mikroelementowego w fazie 5. liścia, gdyż rośliny są niewielkie. Obawiając się o efektywność zabiegu, przesuwają go na fazę 8. – 10. liścia, gdy powierzchnia asymilacyjna kukurydzy będzie większa. W praktyce jednak powinniśmy zastosować nawozy dolistne zarówno w fazie 5. jak i 10. liścia. Ten pierwszy termin wspomaga budowanie kolby, a drugi nalewanie. Obie te fazy są krytyczne dla rozwoju kukurydzy i finalnego rezultatu uprawy.

Co oprócz mikroelementów?

Efektywność pobierania azotu z gleby, np. w warunkach suszy jest niewystarczająca. Warto zwrócić uwagę, że niezwykle często okresy niedoborów wody zbiegają się z fazami rozwojowymi kukurydzy, w których zapotrzebowanie na ten składnik jest największe. Dlatego wśród zabiegów dolistnych warto przewidzieć podanie preparatu mikrobiologicznego BlueN®, który zapewni roślinom dostęp do azotu atmosferycznego przez cały okres wegetacji i to niezależnie od warunków pogodowych. 

Niezwykle ważne są także aplikowane dolistnie aminokwasy. Intensyfikują one rozwój roślin, gdyż przyspieszają proces budowania białek. Można je podać po czynnikach stresowych, by przyspieszyć regenerację, ale doskonałe rezultaty daje także stosowania aminokwasów wyprzedzająco. Rośliny są silniejsze, więc lepiej znoszą stres i szybko się po nim regenerują.

Więcej szczegółów na temat dolistnego nawożenia kukurydzy znajdziesz w naszym filmie.