2023-12-15

Zaktualizowany 2024-01-24

Jakie mikroelementy na kukurydzę?

Nawożenie dolistne kukurydzy daje doskonałe rezultaty. Ważne jest jednak by odpowiednio dobrać mikroelementy na kukurydzę i termin zabiegu, a właściwie zabiegów. Nasi eksperci Wojciech Osiński Manager ds. Nasion i Agronomii i Krzysztof Kochański Manager ds. Nawożenia i Nowych Produktów podpowiadają jakie mikroelementy na kukurydzę powinniśmy podać i na co jeszcze zwrócić uwagę planując nawożenie.

Mikroelementy na kukurydzę – które są kluczowe?

Wymagania glebowe kukurydzy są umiarkowane, jednak jej potrzeby nawozowe są znaczące, a ich zaspokojenie decyduje o wysokości plonu. Dlatego powinniśmy zaplanować je kompleksowo, tak aby poszczególne składowe strategii nawożenia wzajemnie się uzupełniały. To klucz do maksymalizowania efektywności odżywiania roślin. 

Jedna z tych składowych jest nawożenie dolistne często utożsamiane z aplikowaniem mikroelementów na kukurydzę. Kluczowe dla kukurydzy są:

  • cynk, 
  • bor,
  • mangan,
  • molibden,
  • żelazo.

Od ich dostępności zależy MTZ, ale także efektywność przemian azotowych. Więc rola mikroelementów w budowaniu plonu jest trudna do przecenienia. W praktyce odpowiednio zaplanowane nawożenie kukurydzy mikroelementami pozwala na redukcję dawek azotu bez strat w wysokości plonu.

Kiedy stosować mikroelementy w kukurydzy?

Pierwszy termin, w którym powinniśmy podać mikroelementy na kukurydzę to faza 5. liścia. Moment ten ma bardzo duże znaczenie, gdyż w tym czasie zaczyna się kształtować kolba, więc potrzeby rośliny są duże, a system korzeniowy jeszcze jest słaby. Dlatego odżywianie dolistne jest tu rozwiązaniem optymalnym.

mikroelementy na kukurydzę

Plantatorzy kukurydzy często rezygnują z oprysku mikroelementowego w fazie 5. liścia, gdyż rośliny są niewielkie. Obawiając się o efektywność zabiegu, przesuwają go na fazę 8. – 10. liścia, gdy powierzchnia asymilacyjna kukurydzy będzie większa. W praktyce jednak powinniśmy zastosować nawozy dolistne zarówno w fazie 5. jak i 10. liścia. Ten pierwszy termin wspomaga budowanie kolby, a drugi nalewanie. Obie te fazy są krytyczne dla rozwoju kukurydzy i finalnego rezultatu uprawy.

 

Co oprócz mikroelementów?

Efektywność pobierania azotu z gleby, np. w warunkach suszy jest niewystarczająca. Warto zwrócić uwagę, że niezwykle często okresy niedoborów wody zbiegają się z fazami rozwojowymi kukurydzy, w których zapotrzebowanie na ten składnik jest największe. Dlatego wśród zabiegów dolistnych warto przewidzieć podanie preparatu mikrobiologicznego BlueN®, który zapewni roślinom dostęp do azotu atmosferycznego przez cały okres wegetacji i to niezależnie od warunków pogodowych. 

Niezwykle ważne są także aplikowane dolistnie aminokwasy. Intensyfikują one rozwój roślin, gdyż przyspieszają proces budowania białek. Można je podać po czynnikach stresowych, by przyspieszyć regenerację, ale doskonałe rezultaty daje także stosowania aminokwasów wyprzedzająco. Rośliny są silniejsze, więc lepiej znoszą stres i szybko się po nim regenerują.

Więcej szczegółów na temat dolistnego nawożenia kukurydzy znajdziesz w naszym filmie.