2023-10-17

Zaktualizowany 2024-01-24

Lustracja kukurydzy przed zbiorem – dlaczego warto?

Sprawdzając stan plantacji kukurydzy we wrześniu czy październiku, na ogół koncentrujemy się na ocenie parametrów kluczowych dla wyznaczenia optymalnego terminu zbioru. Jednak zanim wjedziemy w pole kombajnem czy sieczkarnią, warto zwrócić uwagę na kondycję roślin. Pozwoli to wyciągnąć cenne wnioski na kolejny sezon. Co daje lustracja kukurydzy przed zbiorem? Podpowiadamy.

Lustracja kukurydzy przed zbiorem

Zanim rozpoczniemy zbiory, warto wejść w pole i przeprowadzić dokładną lustrację kukurydzy. Jej kondycja może nam wiele powiedzieć na temat trafności decyzji, jakie podejmowaliśmy przez cały okres wegetacji, a nawet na etapie przygotowania stanowiska pod kukurydzę.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym zbiór kukurydzy możemy też ocenić walory uprawianej odmiany kukurydzy i celność naszej decyzji dotyczącej doboru odmiany.

Przebieg pogody w uprawie kukurydzylustracja kukurydzy

Tegoroczna zimna wiosna skutkowała wydłużeniem i nierównomiernością wschodów kukurydzy. Efekty tego stanu widoczne są na roślinach do tej pory. Na pogodę nie mamy wpływu, ale możemy uniknąć problemów wynikających z błędnych decyzji. W tym kontekście warto przypomnieć niezwykłą wagę wyboru odpowiedniego terminu siewu.

Właściwe wyznaczenie tego terminu może minimalizować negatywne skutki wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych wiosną. Nie zapominajmy też o jakości siewu, która w znacznej mierze zależy od stanu siewnika. Odpowiednio wyregulowany sprawny siewnik pozwoli wykonać siew precyzyjnie, na żądaną głębokość i z odpowiednią gęstością. Niedociągnięć na tym etapie nie jesteśmy w stanie skorygować. Możemy tylko obserwować skutki i wyciągać wnioski na kolejny sezon.

Lustracja kukurydzy – szkodniki

Lustrując kukurydzę przed zbiorem, możemy także ocenić siłę presji chorób czy szkodników. Stwierdzenie obecności, czy uszkodzeń roślin spowodowanych choćby przez najgroźniejszego ze szkodników kukurydzy – omacnicę prosowiankę, pozwala na podjęcie adekwatnych kroków zaradczych zaraz po zbiorach kukurydzy. 

Przypomnijmy, że kluczowe w tym zakresie jest dokładne rozdrobnienie i wymieszanie z glebą resztek pożniwnych. Pozostawienie ich na polu do wiosny, to gotowa recepta na zwiększenie skali problemu. Omacnica prosowianka zimuje bowiem właśnie w resztkach pożniwnych.

Choroby kukurydzy

Ważną wskazówką może być dla nas także zdrowotność roślin. Kolby uszkodzone przez szkodniki stają się bowiem łatwym celem dla patogenów chorobotwórczych. Jeżeli lustracja kukurydzy wykaże objawy fuzariozy, powinniśmy jak najszybciej przystąpić do zbiorów. Rozprzestrzenianie się tej choroby spowoduje bowiem poważne obniżenie jakości plonu, ze względu na zawartość groźnych mykotoksyn.

Więcej o tych zagadnieniach i o tym co możemy wyczytać z wyglądu koby kukurydzy, w filmie opowiadają nasi eksperci Krzysztof Bzdęga – Dyrektor ds. Zarządzania wiedzą i Wojciech Osiński – Manager ds. Nasion i Agronomii

Zobacz koniecznie.