2023-03-29

Zaktualizowany 2023-07-17

Jaką odmianę kukurydzy siać na ziarno?

Wysoka opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno sprawia, że ta roślina uprawna w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością wśród rolników. Bez wątpienia do kluczowych czynników wpływających na powodzenie jej produkcji na ziarno należy odpowiedni dobór odmiany. Zastanawiasz się, jaka jest najlepsza odmiana kukurydzy na ziarno?

odmiany kukurydzy na ziarno

Pamiętaj, że informacja o wysokim plonowaniu to nie wszystko! Wybierając odmiany kukurydzy na ziarno na kolejny sezon, należy zwrócić uwagę również na inne cechy, pozwalające jak najlepiej dopasować ją do posiadanego stanowiska uprawy.

Jakie FAO odmiany kukurydzy na ziarno?

Liczba FAO mówi nam o wczesności odmian. Ze względu na długość okresu wegetacyjnego kukurydzy możemy podzielić je na:

  • odmiany wczesne (o FAO do 230),
  • odmiany średnio wczesne (o FAO 240–250),
  • odmiany średnio późne (o FAO 260–290),
  • odmiany późne (o FAO powyżej 300).
odmiany kukurydzy na ziarno
Im wartość FAO niższa, tym odmiana kukurydzy na ziarno jest wcześniej zbierana z pola.

Patrząc na ten podział, już na pierwszy rzut oka widzimy, że im wartość FAO jest niższa, tym odmiana kukurydzy na ziarno jest wcześniej zbierana z pola. Daje to możliwość zasiania po niej zbóż ozimych w optymalnym terminie agrotechnicznym. Odmiany o niskim FAO mają również swoje słabsze strony – plonują zdecydowanie niżej niż te późniejsze. 

Nie oznacza to jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakup odmiany późnej. Najważniejszym czynnikiem jest tu rejon działalności rolniczej. Późniejsze odmiany kukurydzy na ziarno zalecane są głównie do uprawy w częściach kraju o korzystniejszych warunkach termicznych. Należy przy tym pamiętać, że wybór odmiany o zbyt wysokim FAO grozi nieosiągnięciem odpowiedniej wilgotności ziarna do zbioru – taka kolba może mieć nawet więcej niż 45% wody. 

Tempo oddawania wody z ziarna kukurydzy

Pojęciem dry down określamy szybkość wysychania ziarna kukurydzy na polu. Jest to jedna z najważniejszych cech wpływających na opłacalność produkcji kukurydzy. Niższa wilgotność ziarna to nie tylko wyższa cena w skupie przy jego sprzedaży bezpośrednio po zbiorze. To również niższe koszty (stale drożejącego) procesu suszenia ziarna. Pamiętajmy przy tym, że szybciej oddają wodę ziarniaki charakteryzujące się cieńszą okrywą owocowo-nasienną, znajdujące się w kolbach z luźno ułożonymi liśćmi okrywowymi. 

Dosychanie kukurydzy a typ ziarna

W związku z różnicami w tempie dosychania kukurydzy typu flint i dent należy tę cechę uwzględnić przy wyznaczaniu terminu zbioru kukurydzy na ziarno. Odmiany kukurydzy na ziarno typu dent oddają wodę później niż kukurydza flint, ale od momentu pojawienia się czarnej plamki proces ten przebiega bardzo szybko. W konsekwencji należące do tej samej klasy wczesności „denty” w czasie zbioru są zwykle suchsze od „flintów”.

Wybrać flint czy dent na ziarno?

Stając przed decyzją co do materiału siewnego, do wyboru mamy dwa podstawowe rodzaje kukurydzy: o ziarnie typu flint oraz dent. Oprócz różnic w wyglądzie ziarna i budowie jego bielma ziarna typu flint i dent są inne pod względem wymagań agrotechnicznych. Pierwsze z nich, ze względu na szybki rozwój początkowy oraz zwiększoną tolerancję na niskie temperatury, można wysiewać zdecydowanie wcześniej – kiedy gleba osiągnie temperaturę już 5–6°C. Z kolei kukurydza dent wymaga siewu w glebie ogrzanej do co najmniej 8–12°C. 

Niestety najczęściej „flinty” charakteryzują się niższym potencjałem plonowania, jednak zawarta w nich skrobia by-pass, dostarczając więcej energii krowom, zwiększa ich wydajność mleczną. Z kolei ziarno dent wyróżnia niższa wilgotność w czasie zbioru – jest ona zwykle o 2–3% niższa niż kukurydzy flint z tej samej grupy wczesności. Jednocześnie ziarniaki typu flint są w mniejszym stopniu narażone na osypywanie dzięki lepszej przyczepności do osadki. 

Obecnie na rynku dostępne są również mieszańce z ziarnem pośrednim – flint/dent. Łączą one w sobie zalety obu odmiennych genetycznie typów ziarna. 

Uwzględnij wymagania glebowe kukurydzy

odmiany kukurydzy na ziarno
O powodzeniu uprawy kukurydzy ziarnowej na słabych glebach w dużym stopniu decyduje odpowiedni dobór materiału siewnego.

Ponad 60% użytkowanych w celach rolniczych gruntów zalicza się do gleb słabych. Nie jest to jednak przeszkoda w przeznaczeniu ich pod uprawę kukurydzy na ziarno. Znane są przypadki udanej uprawy kukurydzy nawet na V klasie ziemi. Kukurydza nie jest bowiem rośliną o dużych wymaganiach w stosunku do rodzaju gleby, ważniejsza jest dla niej jej odpowiednia struktura. Nie lubi uprawy na glebach ciężkich, zwięzłych, wolno nagrzewających się i podmokłych. Jednakże mała pojemność wodna gruntów lekkich i bardzo lekkich sprawia, że rośliny są w większym stopniu narażone na stres. 

O powodzeniu uprawy kukurydzy ziarnowej na słabych glebach w dużym stopniu decyduje odpowiedni dobór materiału siewnego. Jakie odmiany kukurydzy na słabe gleby wybrać? Przed zakupem należy zwrócić szczególną uwagę na ich wymagania glebowe. 

Jak uzyskać wysoki plon kukurydzy?

Na nadchodzący sezon wybierz dobre odmiany kukurydzy na ziarno. Tylko odpowiednio dopasowany do warunków uprawy materiał siewny pozwoli na uzyskanie wysokiego plonowania kukurydzy na każdym stanowisku. Również w warunkach niedoboru wody oraz zwiększonej presji ze strony chorób i szkodników.

Przeczytaj również: Choroby i szkodniki kukurydzy

Źródła

Adamczyk J., Znaczenie doboru odmian w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Biuletyn Informacyjny. Instytut Zootechniki. 2001, 39 (1), s. 29-35. [Google Scholar]

Borowiecki J., Machul M., Malysiak B., Plonowanie nowych odmian kukurydzy na ziarno w zależności od gęstości siewu. Pamiętnik Puławski. 1999, 117, s. 49-59. [Google Scholar]

Gąsiorowska B., Makarewicz A., Płaza A., Nowosielska A., Plon ziarna i cechy kolb kukurydzy wysiewanej w różnych terminach. Fragmenta Agronomica. 2009, 26 (2), s. 55-63. [Google Scholar]

Marchewka P., Puczel J., Puczel B. F., Plonowanie trzech odmian kukurydzy uprawianej na ziarno w latach 2012-2014. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. 2014, 56, s. 50-65. [Google Scholar]

Puścian T., Odmiany Kukurydzy. Wiadomości Rolnicze. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 2008, 03, s. 33-34. [Google Scholar]

Siódmiak J., Bogactwo odmian kukurydzy, którą wybrać? Top Agrar Polska. 2012, 02, s. 94-99. [Google Scholar]

Spurtacz S., Pudełko J., Majchrzak L., Opłacalność upraw kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2008, 7 (4), s. 117-124. [Google Scholar]

Szmigiel A., Oleksy A., Wpływ gęstości siewu na plon ziarna odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2004, 231, s. 437-444. [Google Scholar]

Warzecha R., Odmiany kukurydzy na ziarno i na kiszonkę z całych roślin. Wieś Jutra. 2012, 03-04, s. 41-44. [Google Scholar]

Zaliwski A. S., Hołaj J., Modelowanie technologii produkcji kukurydzy na ziarno w aspekcie efektywności ekonomicznej. Inżynieria Rolnicza. 2006, 10, 6 (81), s. 4070-414. [Google Scholar]