2023-10-26

Zaktualizowany 2024-01-24

Składowe plonu kukurydzy – ilość ziaren w kolbie kukurydzy a plonowanie

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość uzyskanego plonu jest liczba ziaren w kolbie kukurydzy. Z czego ona wynika i jaki mamy na to wpływ, rozmawiali Manager ds. Nasion i Agronomii Wojciech Osiński i dr inż. Rafał Sobieszczański – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania wiedzą. Jak uzyskać jeszcze wyższy plon ziarna kukurydzy? Podpowiadamy. 

Kiedy kukurydza programuje plon ziarna?

Ilość ziaren w kolbie kukurydzy w znacznej mierze zależna jest od genetyki odmiany. Jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, powinniśmy zadbać o stworzenie optymalnych warunków do rozwoju. 

Z perspektywy liczby ziaren w kolbie kluczowy jest okres zaczynający się od fazy 5. liścia. Jest to czas, w którym roślina wytwarza zawiązek kolby. Na tym etapie niezwykle ważne jest wyeliminowanie czynników stresowych wynikających choćby z użycia herbicydów, ale także prawidłowe odżywienie roślin.

ilość ziaren w kolbie kukurydzyKolejny newralgiczny moment w budowaniu liczby ziaren w kolbie przypada pomiędzy fazą 8. a 10. liścia. Wtedy dochodzi do podwojenia liczby rzędów ziaren w kolbie, które zostały zakodowane w fazie 5. liścia. Następny niezwykle istotny etap przypada na okres kwitnienia, kiedy to kukurydza nalewa ziarna. Deficyt składników pokarmowych i wody w tej fazie może ten proces zakłócić.

Termin siewu kukurydzy a liczba ziaren w kolbie

Wpływ terminu siewu kukurydzy na budowę kolby, więc i na plon ziarna jest zauważalny. Najłatwiej zaobserwować to na plantacjach sianych późno. W opinii Wojciecha Osińskiego opóźniony siew kukurydzy skutkuje wytworzeniem krótkich kolb z małą liczbą rzędów.

Wynika to z faktu, że kukurydza intensyfikuje rozwój w miarę wydłużania się dnia. Jeżeli etap ten przypada na wcześniejsze fazy rozwojowe, jak ma to miejsce w przypadku plantacji zasianych w drugiej połowie maja, tempo wzrostu skutkuje ograniczeniem liczby ziaren w kolbie.

Ilość ziaren w kolbie kukurydzy – jak oszacować plon ziarna?

Plon ziarna kukurydzy możemy bardzo precyzyjnie oszacować, sprawdzając liczbę ziaren na kolbie. Jak prawidłowo i szybko policzyć ziarna na kolbie kukurydzy, by ocenić wysokość przyszłego plonu, oraz jak zyskać wysoki potencjał plonowania kukurydzy dowiecie się z filmu. Zobaczcie i posłuchajcie porad naszych ekspertów.