2023-11-03

Zaktualizowany 2024-01-24

Składowe plonu kukurydzy – MTZ kukurydzy a plonowanie

Kontynuując wątek składowych plonu kukurydzy dr inż. Rafał Sobieszczański – Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą rozmawiał z Managerem ds. Nasion i Agronomii Danielem Woźniakiem. Tym razem nasi eksperci zajęli się masą tysiąca ziaren. Jak go zwiększyć, a co może ograniczać MTZ kukurydzy?

Co wpływa na MTZ?

Masa tysiąca ziaren jest jednym z trzech kluczowych składników plonu kukurydzy. MTZ kukurydzy kształtuje się od końca kwitnienia do tzw. fazy czarnej plamki. Jednak na tym etapie nie mamy już wpływu na ten parametr. Natomiast możemy zadbać o niego dużo wcześniej.

Na MTZ możemy oddziaływać poprzez właściwe nawożenie, zarówno azotem, jak i potasem. Duże znaczenie ma także optymalne zagęszczenie łanu. Ogromne znaczenie ma też właściwy dobór odmiany.

Przykładem może być siew kukurydzy o wysokim FAO w chłodnych rejonach kraju. W przypadku niekorzystnego przebiegu pogody, ziarno nie osiągnie dojrzałości technologicznej, co wpłynie negatywnie na parametry i wielkość plonu.

Szkodniki kukurydzy a MTZmtz kukurydzy

Warto pamiętać, że uszkodzenia powodowane przez omacnicę prosowiankę znacząco uszczuplają MTZ kukurydzy. Na skutek żerowania tego szkodnika rośliny łamią się poniżej kolby, co przerywa transport składników odżywczych i rozwój ziarniaków. Ponadto omacnica powoduje także straty podczas żerowania w kolbie. Dlatego tak ważna jest lustracja kukurydzy.

Czy choroby kukurydzy wpływają na MTZ?

Choroby kukurydzy również obniżają masę tysiąca ziaren kukurydzy. Pamiętajmy, że rośliny uszkodzone przez wyżej wspomniane szkodniki, szczególnie narażone są na porażenie fuzariozą kolb, która nie tylko ogranicza MTZ, ale także zaniżają parametry jakościowe plonu i powoduje ryzyko wystąpienia mykotoksyn w ziarnie.

Dlatego kiedy zastanawiamy się jak zwiększyć MTZ kukurydzy powinniśmy pamiętać zarówno o optymalizacji nawożenia, jak i o zabiegach prewencyjnych ograniczających zagrożenie ze strony szkodników. Ogromne znaczenie ma też dobór odmian kukurydzy, który odbija się na prawidłowości rozwoju roślin i na ich podatności na choroby.

Zobacz film, by dowiedzieć się więcej na temat kształtowania MTZ.