2023-10-20

Zaktualizowany 2023-10-26

Składowe plonu kukurydzy – obsada kukurydzy

Obsada kukurydzy jest ściśle powiązana z liczbą kolb na hektar. To z kolei jeden z kluczowych czynników decydujących o wysokości plonu. O tym jak podejść do tej kwestii rozmawiali Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania wiedzą dr inż. Rafał Sobieszczański i Wojciech Osiński, Manager ds. Nasion i Agronomii.  Sprawdź, na co zwracają uwagę eksperci programu Złoto prosto z pola.

Ile kolb powinna mieć kukurydza?

To jak dużo uda nam się uzyskać kolb z hektara jest skorelowane zarówno z gęstością obsady jak i liczbą kolb na roślinie. W praktyce powinniśmy zakładać, że liczba kolb odpowiada liczbie roślin. W warunkach produkcyjnych większa liczba kolb na jednej roślinie nie przełoży się na zwiększenie plonu kukurydzy. Optymalna zatem jest jedna kolba na jedną roślinę, gdyż pojawienie się kolejnych zawsze odbywa się kosztem kolby głównej. 

– Plon buduje wielkość i powtarzalność kolb, a nie to, że na pojedynczych roślinach będziemy mieli po dwie kolby – mówi Wojciech Osiński – To się oczywiście zdarza, na ogół w miejscach o drastycznie zaniżonej obsadzie roślin np. na poprzeczniakach, ale jeśli wejdziemy w łan, trudno będzie znaleźć takie rośliny.

Co więcej, jak podkreślają nasi eksperci, zawsze mogą zdarzyć się rośliny, które kolbę straciły np. na skutek nadmiernego zagęszczenia roślin czy innych czynników stresowych. Dlatego naszym celem powinno być uzyskanie liczby kolb odpowiadającej liczbie roślin.

Obsada kukurydzy na hektar

obsada kukurydzy

Gęstość siewu, a co za tym idzie obsada kukurydzy na hektar, jest zależna od takich czynników jak:

  • rodzaj gleby,
  • zasobność stanowiska,
  • kierunek użytkownika.

W praktyce należy zestawić potencjał stanowiska z wymaganiami i możliwościami konkretnej odmiany kukurydzy. Prawidłowo dobrana gęstość siewu pozwala w pełni wykorzystać możliwości drzemiące zarówno w tym konkretnym polu, jak i w wysiewanej odmianie.

Oczywiście wyzwaniem jest ustalenie gęstości siewu kukurydzy na glebach mozaikowych, których w Polsce nie brakuje. Rozwiązaniem przynoszącym bardzo dobre rezultaty jest siew ze zmienną gęstością. Ale także bardziej konwencjonalne metody siewu kukurydzy wymagają od operatora dużej staranności i umiejętności. 

Jak poprawnie siać kukurydzę?

Na jakiej głębokości umieścić nasiona, czy z jaką prędkością siać kukurydzę, to tylko dwa z wielu pytań, na jakie odpowiedzi znajdziecie w naszym filmie. Dowiecie się też co może się stać gdy siew nie będzie wykonany w optymalny sposób. Zobaczcie i zapamiętajcie, a unikniecie problemów na swoim polu.